MÅNEDLIG MEDLEMSKAB
4 måneders binding
100 kr + betal 100 kr per drop-in

KLIPPEKORT (1 klip = 30 min)
2 klip = 300 kr (60 min klasser)
3 klip = 350 kr (90 min klasser)
10 klip = 800 kr
20 klip = 1200 kr
20 klip (studerende og arbejdsledige) = 750 kr
50 klip = 2600 kr

ÅRSKORT
1 års ubegrænset drop-in
7.900 kr

INTRO TILBUD
3 x 60 min klasser
250 kr

Betingelser:
• Klip gælder til alle drop-in klasser, ligemeget hvilket niveau
• Klippe kortene samt periode kort gælder kun for DROP-IN klasserne, ikke de faste hold, samt diverse special hold som weekend workshops
• Klippe kortene kan ikke sættes i bero
• Der er i alle kort iberegnet evt lukning pga. helligdage, ferie, sygdom eller afholdelse af internationale workshops
• Betaling foretages via webshop

MONTHLY MEMBERSHIP 
4 months binding
100 kr + pay 100 kr per drop-in

CLIP CARDS (1 clip = 30 minutes)
2 clips = 300 kr (60 minute class)
3 clips = 350 kr (90 minute class)
10 clips = 800 kr
20 clips = 1200 kr
20 clips (students, unemployed, pensionists) = 750 kr
50 clips = 2600 kr

ANNUAL MEMBERSHIP
1 year unlimited drop-in
7.900 kr

INTRO OFFER
3 x 60 minute classes
250 kr

Conditions:
• Clip card is for all classes, no matter which level
• Clip cards and memberships are valid only for DROP-IN classes, not the workshops, special classes and events
• Clip card and memberships can not be paused
• If you want to stop your monthly membership after 3 months, send us an email to info@copenhagenyoga.com
• There is no compensation for holidays, illness, international workshops, intensives or events
• Payment via online webshop

Prices