We are in the process of finishing the three year Iyengar yoga teacher training this year of 2019. And I will not begin a new teachertraining before 2020.

I will only accept those who have been practicing with me at least continuely for minimum of six months, before you can apply for the teacher training program starting 2020/2021.

I will though start a ONE YEAR course in 2020 for those interested.

I do not have a "small" teacher training program as many other. It will be a three year study program, and during those years you will be thorougly introduced to the methodes of Iyengar yoga, philosophy, anatomy and the skills and art of teaching students of yoga.

 

Iyengar Yoga Teacher Training LEVEL I in the Lineage of BKS Iyengar.

Yogānuśāsanam refers to the reverential practice of yoga as a sacred art - the art of integrating body, mind, and breath and uniting the individual soul with the universal spirit. This teacher training program is an opportunity for dedicated students of the Iyengar method to deepen their practice, to establish themselves on the noble path of teaching. The program will provide a comprehensive foundation for students who wish to prepare for the Introductory assessment in the Iyengar system.

You will be personally menthored by Mette Orum and meet with your fellow Teacher training students at Copenhagenyoga studio. Summers is off.

In addition to our regular meetings, we will also host guest teachers over the years.These will be part of our program and are mandatory.  Students will also be responsible for homework assignments and projects to be completed at home. These will include on-going study, practice, band written assignments.

newsmail_devider_160px

Program Requirements

1.You must have a clear commitment to the Iyengar method.
2.You must have had One year Course of study in the Iyengar method and have been taking 3 weekly classes with Mette Oerum.

In addition to these two key requirements, we recommend that you have a daily practice that includes inversions (sirsasana, sarvangasana, halasana, setu bandha sarvangasana).

newsmail_devider_160px

Recommendations

While you are in the Teacher Training Program and for this year preceding it, you are strongly encouraged to immerse yourself in the Iyengar method and to study only with Iyengar teachers (exceptions include meditation retreats and anatomy classes).

newsmail_devider_160px

Drømmer du om at blive International certifikeret Iyengar yoga lærer, eller fordybe dig mere i yogaen hos Copenhagen yoga?

Optagelseskrav: Det generelle optagelseskrav på uddannelsen til IYENGAR® yoga lærer er, at man skal have praktiseret IYENGAR® yoga i minimum 3 år og i denne periode løbende har modtaget undervisning af en certificeret IYENGAR® yoga lærer.

Potentielle kandidater opfordres til at tage en snak om deres kvalifikationer med copenhagenyoga inden uddannelsen påbegyndes.
Udover at leve op til de formelle adgangskrav til uddannelsen til IYENGAR® yoga lærer, er det vigtigt at forstå, at der er tale om en spændende, men også krævende uddannelse.
At praktisere IYENGAR® yoga med det mål at kunne formidle B.K.S Iyengars unikke metode stiller hver enkelt af os overfor ganske betydelige krav om modenhed, arbejdsomhed, vedholdenhed og selvdisciplin.

Uddannelsens formål er at lære aspiranterne korrekt selvpraksis af asanas og pranayama baseret på B.K.S. Iyengars metode og dernæst kunsten at formidle denne indsigt gennem undervisning. Intentionen med uddannelsen er, at gøre aspiranten så fortrolig med B.K.S. Iyengars metode, at han/hun kan bestå eksamen til det af B.K.S. anerkendte Introductory level I og II certifikat efter de tre års uddannelse.

Eksamen falder i slutningen af 3 år af uddannelsen, og foregår på engelsk med udenlandske assessorer.

*
Certifikatet er internationalt anerkendt og gør det muligt at undervise i IYENGAR® yoga hvor som helst på jorden.

* *
Eksamen finder sted på baggrund af en liste med ca. 60 stillinger og enkelte pranayamas, som aspiranten skal udføre. Derudover skal aspiranten til eksamen undervise en mindre gruppe begyndere.

* * *
Uddannelsen er opdelt i tre års kurser alle med fokus på den konstante bestræbelse på at studere og indkredse essensen af B.K.S. Iyengars metode. Disse tre års kurser skal tages/bestås i rækkefølge.

* * * *
kontakt: info@copenhagenyoga.com

Alt skreven materiale  foregår på engelsk  ligesom den endelige eksamen.

Apply

How to Apply
If you feel you meet the prerequisites and wish to pursue the program, please write a mail to Mette Oerum : info@copenhagenyoga.com

newsmail_devider_160px

The goals of this Teacher Training Program are to give you a thorough immersion in the Iyengar method through an in depth study of the required knowledge and foundational poses of the Introductory syllabi and to develop and refine your teaching skills.